ĐĂNG KÍ NGAY

Điều kiện mở thẻ

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

1. Tôi đồng ý và cho phép AccessTrade gửi thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn đăng ký thẻ ghi nợ này đến Ngân hàng UOB Việt Nam để nhằm hỗ trợ tôi mở thẻ ghi nợ UOB đã chọn.

2. Tôi cho phép UOB Việt Nam liên hệ tôi về đơn mở thẻ ghi nợ UOB của tôi và giới thiệu cho tôi những sản phẩm và dịch vụ liên quan của UOB Việt Nam thông qua email hoặc số điện thoại mà tôi cung cấp. Tôi cũng đồng ý cho UOB Việt Nam liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 8:00 tối.

Đăng ký mở thẻ online

Thẻ tín dụng UOB Việt Nam

Ưu đãi

Nhận voucher 500.000 VND khi phát sinh giao dịch trong 30 ngày đầu tiên
Nhận thêm Vali trị giá 2.500.000 VND hoặc 1.500.000 điểm thưởng khi đạt đủ chi tiêu
Miễn phí Phí Tham gia năm đầu tiên khi mở thẻ UOB thành công

Ưu đãi độc quyền

Miễn phí 3 món ăn cao cấp tại hơn 20 nhà hàng sang trọng
Mua 1 Tặng 1 tại Starbucks vào thứ 6 hàng tuần
Chương trình mua sắm trả góp 0% lãi suất mọi nơi

Từ 21 tuổi trở lên

TP.HCM, Hà Nội

Lương chuyển khoản từ 8 triệu đồng

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

1. Tôi đồng ý và cho phép TAPTAP gửi thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng này đến Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là "Citibank") để nhằm hỗ trợ tôi mở thẻ tín dụng Citi đã chọn. Xem Điều khoản Riêng tư của Citibank tại đây.

2. Tôi cho phép Citibank liên hệ tôi về đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi và giới thiệu cho tôi những sản phẩm và dịch vụ liên quan của Citibank thông qua email hoặc số điện thoại mà tôi cung cấp. Tôi cũng đồng ý cho Citibank liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.

3. Tôi cũng đồng ý rằng Citibank có thể thu thập thông tin về tôi hoặc chuyển thông tin tôi đã cung cấp cho trung tâm thông tin tín dụng để xử lý hồ sơ mở thẻ tín dụng Citi của tôi.

4. Nếu tôi đủ điều kiện để nhận được quà tặng theo chương trình khuyến mại (nếu có) của TAPTAP, tôi cho phép Citibank thông báo TAPTAP khi và chỉ khi đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi được duyệt thành công để TAPTAP có thể gửi trao quà tặng cho tôi.

5. Tôi đồng ý và cho phép TAPTAP được thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn mở thẻ tín dụng theo Điều khoản Riêng tư của TAPTAP tại đây.

Cho khách hàng mới

Thông báo quan trọng:

Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) ("UOB Việt Nam).
UOB Việt Nam là tổ chức phát hành tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu "Citi" tại Việt Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó. Các nhãn hiệu "Citi", "Citibank", "Citigroup", thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các tổ chức liên quan.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

1. Tôi đồng ý và cho phép TAPTAP gửi thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng này đến Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là "Citibank") để nhằm hỗ trợ tôi mở thẻ tín dụng Citi đã chọn. Xem Điều khoản Riêng tư của Citibank tại đây.

2. Tôi cho phép Citibank liên hệ tôi về đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi và giới thiệu cho tôi những sản phẩm và dịch vụ liên quan của Citibank thông qua email hoặc số điện thoại mà tôi cung cấp. Tôi cũng đồng ý cho Citibank liên hệ với tôi qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 08:00 tối.

3. Tôi cũng đồng ý rằng Citibank có thể thu thập thông tin về tôi hoặc chuyển thông tin tôi đã cung cấp cho trung tâm thông tin tín dụng để xử lý hồ sơ mở thẻ tín dụng Citi của tôi.

4. Nếu tôi đủ điều kiện để nhận được quà tặng theo chương trình khuyến mại (nếu có) của TAPTAP, tôi cho phép Citibank thông báo TAPTAP khi và chỉ khi đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi được duyệt thành công để TAPTAP có thể gửi trao quà tặng cho tôi.

5. Tôi đồng ý và cho phép TAPTAP được thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn mở thẻ tín dụng theo Điều khoản Riêng tư của TAPTAP tại đây.